Turkish idioms -Part 7-

・Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası, seni seviyorum.

 In short, I love you.
 要は、君が好きなんだ。


・Ardı ardına

Kısa bir zamanda trenler ardı ardına vardı.

 Trains have come in a row in a short time.
 短い時間に電車が続けて来た。


・Taş kesilmek

Gök gürlediğini duyunca, o kedi taş kesildi.

 The cat stunned by thunder, and got hardened like a stone.
 雷を聞いて、猫は驚いて固まった。


・Damdan düşer gibi

Damdan düşer gibi odaya daldı.

 Suddenly he ran into a room.
 突然彼が部屋に入ってきた。


・Kan ağlamak

En yakın arkadaşım ölünce içim kan ağladı.

 My best friend died and I cried so much.
 一番親しい友人が亡くなって、ひどく涙を流した

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *